سلام.

من برگشتم!چیه چرا اینجوری نگاه میکنید ینی انقد تعجب داره که آدم این همه مدت یهو غیبش بزنه؟؟؟؟؟

 

 

 
 
 

این فرشته راستش خود تویی
 

این فرشته ساده است و خط خطی ست


سر به زیر و یک کمی خجالتی ست


بوی سیب می دهد ‏‏، لباس او


دامنش حریر سبز و صورتی ست


گوشواره هایش از ستاره است


تاجش از شهاب سنگ قیمتی ست


سرمه های نقطه چین چشم هاش


ریزه هایی از طلاست‏‏‏ ، زینتی ست


تکه ای بهشت توی دستش است


خنده های کوچکش قیامتی ست


دشمنی همیشه در کمین اوست


دشمنش، بد و حسود و لعنتی ست


هاج و واج مانده روی این زمین


او فرشته ای غریب و پاپتی ست

*
**

 

 


این فرشته راستش خود تویی


قصه فرشته ات حکایتی ست

 

 

عرفان نظر آهاری

 

 

پنج شنبه هفدهم 11 1387
X